Direcționează 2% pentru Asociația Harpiștilor din România

Directionare 2% Asociația Harpiștilor din România

2% pentru Asociația Harpiștilor din România

În primul rând vă dorim o primăvară minunată și mulțumim tuturor celor ce au redirecționat deja 2% din impozitul pe venit către Asociația Harpiștilor din România.

Pentru descărcare formularului click → AICI Formular 230 AHR| –  privind veniturile din salarii și pensii în 2018

Asociația Harpiștilor din România este o organizație non-profit recent înființată (în anul 2016), de aceea resursele noastre financiare sunt limitate și ne ajută orice direcționare 2%, sponsorizare sau donație, pentru realizarea obiectivelor propuse.

Așadar, dacă doriți să ajutați la promovarea și dezvoltarea interesului față de harpă, muzică și cultură, prin educarea copiilor și a tuturor celor interesați de domeniul artelor din România, direcționați 2% din impozitul Dvs. pe venit, nu vă costă nimic!

Dacă Dvs. nu alegeți să redirecționați acești bani, beneficiarul celor 2 procente va fi tot statul.

Orice ajutor ne va permite în viitor realizarea programelor culturale și educaționale specifice acestei asociații, precum: recitaluri, concerte, festivaluri, ateliere de lucru, cursuri de măiestrie, toate acestea încercând să promoveze harpa la nivel național.

Festivalul de Harpă, ed. a III-a | 26 – 28 octombrie 2018 |
Gala de Deschidere – 21 de Harpe în Ansamblu – Conducerea muzicală: Mladen Spasinovici

Din luna martie a anului 2019 contribuabilii pot opta pentru a redirecționa 2% lunardin impozitul pe venitul din salarii către organizațiile non-profit. Aprobarea a fost acordată prin Ordonanța de urgență nr 18/2018 din 15 martie 2018, publicată în MO nr 260/23.03.2018 (vezi Codul Fiscal, articolul 79, alineatul 4).

Opțiunea se exercită în scris de către contribuabil și se aplică începând cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator. Această opțiune rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA FORMULARELOR

Dacă doriți să redirecționați anual, data limită este 15 martie 2019 și trebuie să urmați pașii de mai jos.

Formularul se completează în două exemplare:

– originalul se depune la:

a) organul fiscal (Administrația Financiară) în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

  • copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

1. Completați formularul:

Pentru descărcare formularului click →AICI Formular 230 AHR| –  privind veniturile din salarii și pensii în 2018

2. Se trimite la Administrația Financiară de care aparțineți:

  • prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
  • îl depuneți direct la registratura Administrației Financiare de care aparțineți
  • prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Formularul poate se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.

IMPORTANT DE REȚINUT:

Data limită până la care puteți trimite formularul este 15 martie 2019.

Pentru ca formularul să fie aprobat de către Administrația Financiară și fondurile să fie direcționate către Asociația Harpiștilor din România, trebuie să completați de mână, cu majuscule, corect și clar.

În dreptul sumei se poate lăsa necompletat, deoarece organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Adresele Administrațiilor Financiare le puteți găsi AICI.

Formularul este precompletat cu datele de identificare ale Asociației Harpiștilor din România, Dvs. trebuie să completați doar datele tale personale și să semnați (nu este necesară fișa fiscală).

GHID DE COMPLETARE AL DECLARAȚIEI 230

În cazul în care dețineți deja un formular obținut de la ANAF, urmăriți mai jos un ghid de completare al declarației 230:

Anul: 2018

Secțiunea I “Date de identificare a contribuabilului”

“Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“

Se completează codul numeric personal (C.N.P.) al Dvs. sau numărul de identificare fiscală (C.I.F.) atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

“Nume” și „Prenume“

Se completează numele și prenumele Dvs.

Se completează rubricile cu adresa Dvs., email, telefon, fax (după caz).

Secțiunea II “Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% sau 3,5% din impozitul anual potrivit art.79 alin.(1), art.82 alin.(6) și art.102 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal „

Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare categoriei/categoriilor de venit realizat pentru care contribuabilul dispune asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual.

Bifați aici venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri din pensii, în funcție de veniturile Dvs.

Secțiunea III “Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii“

Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult: 

Se bifează 

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult

36227803

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult

Asociația Harpiștilor din România 

Cont bancar (IBAN):

RO65INGB0000999906083581 

Suma (lei):

În dreptul sumei se poate lăsa necompletat, deoarece organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Secțiunea IV “Destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii“

Săriți peste această secțiune, deoarece Asociația Harpiștilor din România nu este furnizor de servicii sociale.

Secțiunea V “Date de identificare a împuternicitului”

Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii sau pensii pentru susținerea entităților non-profit se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care direcționarea se realizează prin împuternicit, completați datele de identificare ale acestuia, respectiv:

  • codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta;
  • denumirea sau numele și prenumele;
  • adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

Sper că a fost de ajutor acest ghid, dar dacă mai aveți alte nelămuriri vă rog să mă contactați prin formularul de contact AICI.

Sunt binevenite orice recomandări către colegii de serviciu, familie, prieteni, colaboratori, în sensul direcționării celor 2% din impozitul datorat către stat. Sumele din direcționări sunt mici, dar cumulate pot însemna un sprijin pentru orice organizație nonprofit.

Pentru descărcare formularului click → AICI Formular 230 AHR| –  privind veniturile din salarii și pensii în 2018

Nu vă costă nimic! Direcționați 2% din banii statului, către harpă, muzică și cultură!

Vă mulțumim pentru sprijinul Dumneavoastră!

Festivalul de Harpă, ed. a III-a | 26 – 28 octombrie 2018 |
Gala de Deschidere – 21 de Harpe în Ansamblu – Conducerea muzicală: Mladen Spasinovici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *