Contact

obligatoriu
obligatoriu
obligatoriu

Pentru cerințe video, audio, imagini sau acreditări legate de activitățile și proiectele AHR, vă rugăm să ne contactați prin formularul de mai sus.

Date de identificare:

Asociația Harpiștilor din România
Nr. Înregistrare Registrul Național 22703/A/2016
Înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la nr. 64 din 07.06.2016
Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) – 36227803
IBAN – RO65INGB0000999906083581
ING Bank N. V. Amsterdam – Sucursala București
SWIFT: INGBROBU
Reprezentată legal de Roxana Moișanu – Președinte

Persoane de contact:

Roxana Moișanu – Președinte fondator AHR | 0723672263

Roxana Moișanu-Președinte fondator AHR
Florin Dinu – Vicepreședinte fondator  AHR | 0722785378

Florin Dinu-Vicepreședinte fondator AHR
Alina Danciu – Secretar General fondator  AHR | 0728883788

Alina Danciu-Secretar AHR