Festivalul de Harpă București, ed. a IV-a 2020

Dragi prieteni și susținători,

Cu inimile împovărate, vă anunțăm că evenimentul nostru mult așteptat, Festivalul de Harpă București, a fost amânat până la o dată ulterioară din cauza provocărilor în curs legate de pandemia COVID-19. Sănătatea și binele tuturor participanților, personalului și comunității noastre rămân prioritățile noastre absolute.

Această decizie nu a fost ușoară, și împărtășim dezamăgirea care vine odată cu necesitatea acestei amânări, în special în ceea ce privește Festivalul de Harpă București, un eveniment pe care îl așteptăm cu mare entuziasm. În aceste momente dificile, sănătatea și siguranța noastră colectivă reprezintă o responsabilitate importantă.

Vrem să vă mulțumim din suflet pentru sprijinul și înțelegerea pe care le-ați arătat evenimentului nostru. În ciuda acestui impas temporar, rămânem hotărâți să aducem Festivalul de Harpă București la viață într-o viitoare ediție, atunci când condițiile vor permite o desfășurare în siguranță și cu succes.

Vă rugăm să rămâneți conectați pentru actualizări și detalii pe măsură ce lucrăm pentru a găsi o nouă dată potrivită. Încrederea voastră continuă în această perioadă dificilă este cu adevărat apreciată.

Vă mulțumim din nou pentru sprijinul și înțelegerea voastră.

Cu calde salutări,

Echipa Festivalului de Harpă București


Dear friends and supporters,

With heavy hearts, we announce that our much-anticipated event, the Bucharest Harp Festival, has been postponed to a later date due to ongoing challenges related to the COVID-19 pandemic. The health and well-being of all participants, staff, and our community remain our top priorities.

This decision was not easy, and we share the disappointment that comes with the necessity of this postponement, especially concerning the Bucharest Harp Festival, an event we eagerly look forward to. In these challenging times, collective health and safety are of utmost importance.

We want to express our heartfelt gratitude for the support and understanding you have shown for our event. Despite this temporary setback, we remain committed to bringing the Bucharest Harp Festival to life in a future edition when conditions allow for a safe and successful execution.

Please stay connected for updates and details as we work to find a new suitable date. Your continued trust during this challenging period is truly appreciated.

Thank you once again for your support and understanding.

Warm regards,
The Bucharest Harp Festival Team