Acasă

Bine ați venit pe website-ul oficial al Asociației Harpiștilor din România!

Asociația Harpiștilor din România este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, apolitică, nonguvernamentală și nonprofit, și are drept scop conceperea, promovarea și desfășurarea activităților de interpretare harpistică și creație componistică prin:

evenimente, acțiuni și programe culturale, educaționale și de cercetare, simpozioane, cursuri de formare sau perfecționare în colaborare cu diverse instituții de specialitate:

 • grădinițe
 • școli
 • licee
 • universități
 • inspectorate școlare
 • inspectorate de cultură
 • case de cultură
 • instituții guvernamentale și non‐guvernamentale din România și din străinătate

Asociația își propune promovarea parteneriatelor prin comunicare, cooperare și informații cultural – educative, între membrii Asociației și forurile naționale sau internaționale, cu interese comune, pentru găsirea de soluții valabile în ceea ce privește implementarea metodelor clasice sau moderne de predare și dezvoltare a harpei în România, prin:

 • organizarea de seminarii, masterclass
 • concursuri
 • concerte
 • recitaluri
 • festivaluri
 • spectacole
  scopul lor fiind stimularea interesului față de harpă, muzică, cultură, dezvoltarea imaginației, a spiritului de cercetare, perpetuarea și promovarea valorilor culturale, naționale și internaționale, prin educarea copiilor, tinerilor și a tuturor cetățenilor interesați în domeniul artelor și a muzicii, precum și crearea unui cadru propice schimbului de cunoștințe și informații cultural – educative între România și alte state.