Politica de Confidențialitate

Asociația Harpiștilor din România prelucrează date cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, localitate, țară, telefon)  conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Datele cu caracter personal prelucrate de către Asociația Harpiștilor din România se fac doar în urma completării cererii de aderare în Asociația Harpiștilor din România. Datele colectate nu sunt furnizate persoanelor neautorizate și nu sunt folosite pentru alte scopuri decât cele amintite.