3,5% pentru Asociația Harpiștilor din România -Termen 25 mai 2021

Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit-Asociatia-Harpistilor-din-Romania

Pentru anul fiscal 2020, formularul 230 – “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se poate depune până la data de 25 mai 2021 inclusiv.

DECLARAȚII FISCALE CE SE POT DEPUNE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE CARE OPTEAZĂ PENTRU REDIRECȚIONAREA UNEI SUME REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL ANUAL

Persoanele fizice care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual stabilit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, au la dispoziție completarea și depunerea următoarelor formulare:

 • formularul 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”
 • formularul 212 “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Dacă aveți deja formularul pe care doriți să îl folosiți, puteți completa datele asociației de mai jos:

Asociația Harpiștilor din România

Cod de Înregistrare Fiscală – 36227803

IBAN – RO65INGB0000999906083581

FORMULARUL 230 – “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”

Formularul 230 se poate completa și depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

 • venituri din salarii și asimilate salariilor
 • venituri din pensii
 • venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit
 • activități agricole impuse pe bază de normă de venit
 • venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit și venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli

OBȚINEREA ȘI DEPUNEREA FORMULARULUI

Formularul poate fi obținut gratuit de la sediile organelor fiscale sau accesând website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Pentru a veni în ajutorul susținătorilor Asociației Harpiștilor din România, puteți descărca formularul 230 precompletat cu datele asociației noastre mai jos:

DESCARCĂ FORMULARUL 230

Dintre modalitățile prin care se poate depune Formularul 230 amintim:

 • prin intermediul website-ului ANAF accesând serviciul “Spațiul Privat Virtual”. Pentru detalii despre înregistrarea și utilizarea serviciului “Spațiu Privat Virtual” puteți accesa link-ul: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/
 • prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat
 • în format hârtie, la registratura organului fiscal competent*
 • prin poștă cu confirmare de primire

*Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domeniu fiscal în România.

COMPLETAREA SECȚIUNII II “DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU SUSȚINEREA ENTITĂȚILOR NONPROFIT, CONFORM LEGII

Susținerea unei entități nonprofit: căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit.

Opțiunea privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani: dacă se dorește distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru 2 ani de zile, se bifează această căsuță. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea celor 2 ani.

Cod de identificare fiscală a entități nonprofit: se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit pentru care se solicită virarea sumei.

Denumire entitate nonprofit: se înscrie denumirea completă a entității nonprofit.

Cont bancar (IBAN): se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit.

Procentul din impozit: se completează cu procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilul optează să-l vireze către entitatea nonprofit, care nu poate depăși plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.

Suma: se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica “Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Semnătură contribuabil: se semnează de către contribuabil

Formular 230 precompletat cu datele Asociației Harpiștilor din România (exemplu)

DE REȚINUT!

Aproape toate datele de mai sus sunt precompletate, urmând ca Dvs. să mai completați în formularul 230 doar:

 • date de identificare a contribuabilului din rubrica I (obligatorii: nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, localitate, județ, stradă, număr stradă)
 • opțiunea privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani
 • procentul din impozit
 • semnătura

TERMENUL DE DEPUNERE

Pentru anul fiscal 2020, formularul 230 – “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se poate depune până la data de 25 mai 2021, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Puteți accesa acest link pentru a consulta ghidul oficial pus la dispoziție de ANAF.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri în privința procedurii de redirecționare a formularului 230, nu ezitați să ne contactați prin FORMULARUL DE CONTACT.

Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Harpiștilor din România (AHR) – este un gest care nu vă costă nimic, dar pentru noi contează foarte mult acest ajutor.

Vă mulțumim pentru sprijinul Dumneavoastră!

DESCARCĂ FORMULAR 230

SPONSORIZĂRI | DONAȚII | REDIRECȚIONĂRI 3,5%

Pentru sponsorizări / donații (persoane fizice sau juridice) sau redirecționări a 3,5% din impozitul pe venit (persoane fizice) vă reamintim datele de identificare:

Asociația Harpiștilor din România
Nr. Înregistrare Registrul Național 22703/A/2016
Înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la nr. 64 din 07.06.2016
Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) – 36227803
IBAN – RO65INGB0000999906083581
ING Bank N. V. Amsterdam – Sucursala București
SWIFT: INGBROBU
Reprezentată legal de Roxana Moișanu – Președinte Fondator

3,5% pentru Asociația Harpiștilor din România

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *