3,5% pentru AHR

Redirecționează 3,5% pentru AHR! Sprijiniți-ne să vă facem copiii mai inteligenți!

Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru Asociația Harpiștilor din România

Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Harpiștilor din România (AHR) – este un gest care nu vă costă nimic, dar pentru noi contează foarte mult acest ajutor.

Redirecționarea Dumneavoastră sprijină participarea gratuită la cursurile de masterclass la harpă ale elevilor și studenților din toată țara.

Din anul 2016 de când a fost înființată Asociația Harpiștilor din România, elevii și studenții harpiști au putut beneficia gratuit, în edițiile Festivalului de Harpă București, de cursuri de masterclass la harpă, beneficiind de valoarea și experiența unor harpiști recunoscuți la nivel internațional precum Chantal Mathieu, Ion-Ivan Roncea, Maria Bîldea, Viktor Hartobanu, Rita Hartobanu.

Încercarea noastră de a dezvolta interesul pentru harpă și muzică în general, mai ales în rândul copiilor, dar și a tuturor celor interesați, are nevoie de Dumneavoastră, deoarece statul nu acordă sprijin organizațiilor nonprofit, atât cât ar fi necesar pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor pe care acestea și le-au propus o dată cu înființarea lor. 

Orice manifestare culturală sau eveniment educativ dorim să organizăm, fie el curs de perfecționare la harpă, concert, recital, festival sau conferință, presupune costuri pe care nu le putem susține doar din cotizațiile membrilor.

Statul primește suficienți bani prin toate taxele și impozitele primite de la contribuabili, dar această mică parte redirecționată din impozitul Dumneavoastră, chiar poate face o mare diferență în susținerea unei cauze pe care o apreciați. 

3,5% pentru Asociația Harpiștilor din România

Ajutați-ne să vă facem copiii mai inteligenți! Muzica stimulează imaginaţia şi creativitatea copilului, iar învățarea unui instrument muzical este un lucru extraordinar de benefic pentru un copil.

A învăța să cânți la un instrument muzical, mai ales de la o vârstă fragedă, te disciplinează, te umanizează și chiar te poate ajuta să relaționezi mai bine cu cei din jurul tău.

Există în ziua de azi numeroase cercetări ce confirmă faptul că prin intermediul muzicii și mai ales a învățării unui instrument muzical de către un copil, acesta poate beneficia de îmbunătățirea funcțiilor cognitive și de schimbarea structurii creierului, sensibilizându-l la recunoașterea impulsurilor și a sunetelor de care nici nu ne dăm seama că le auzim, în mod normal.

Așadar, eforturile Asociației Harpiștilor din România, nu sunt doar pentru promovarea harpei pentru harpiști, ci și promovarea Muzicii către copii și tineri, cu simț estetic, sensibili și dornici de proiecte frumoase și educative!

Mulțumim pe această cale, celor ce au completat deja formularul 230.

CUM COMPLETEZ FORMULARUL 230?

«Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat»

Formularul 230 se completează şi se depune până la data de 25 mai 2020 de către persoanele fizice care dispun direcţionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru:

 • susţinerea entităților nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii,
 • susţinerea unităţilor de cult,
 • acordarea de burse private.

Pentru ca formularul să fie aprobat de către Administrația Financiară și fondurile să fie direcționate către Asociația Harpiștilor din România, trebuie să completați de mână, cu majuscule, corect și clar, după cum urmează:

Secţiunea I 

Se completează cu datele de identificare ale contribuabilului 

Secţiunea II 

Se completează de persoanele fizice care, în anul 2019, au realizat în România venituri din : 

 • salarii şi asimilate salariilor,
 • pensii,
 • activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reţine la sursă, astfel: 

a) pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând: 

 • 2% din impozitul pe venit aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
 • 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii; 

b) pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019 dispun asupra destinaţie unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private. 

ALEGEȚI SĂ REDIRECȚIONAȚI 3,5% PENTRU 2 ANI?

NOU!
Persoana fizică poate opta pentru distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de 2 ani prin bifarea căsuţei corespunzătoare din cerere. Așadar, NU UITAȚI SĂ BIFAȚI OPȚIUNEA DVS.!

În cazul opţiunii pentru o perioadă de 2 ani, în anul următor persoana fizică nu mai depune cererea, distribuirea efectuându-se de organul fiscal pentru aceiaşi beneficiari, la nivelul plafonului admis de lege, fie în aceeaşi sumă dacă aceasta a fost completată, fie în mod egal.

Cererea va putea fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.

Dacă vă încadrați la această secțiune (secțiunea II), descărcați de mai jos formularul precompletat și NU UITAȚI SĂ SEMNAȚI în căsuța din partea de jos a formularului (“semnătură contribuabil”)

Nu scrieți data, o va completa organul fiscal.

Descarcă de mai jos formularul 230 precompletat pentru secțiunea II:

Dacă aveți nevoie de mai multe informații în privința completării formularului 230, vă rugăm descărcați documentul alăturat (instrucțiuni ANAF):

Secțiunea III

Se completează de persoanele fizice care, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, au realizat venituri din:

 • activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit,
 • drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real,
 • cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru contractele în lei (articolele123 alin.4, 123^1 alin.3 din Codul fiscal), sau pe baza normelor de venit,

şi care dispun asupra destinaţie unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private. 

ALEGEȚI SĂ REDIRECȚIONAȚI 3,5% PENTRU 2 ANI?

NOU!
Persoana fizică poate opta
pentru distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de 2 ani prin bifarea căsuţei corespunzătoare din cerere. Așadar, NU UITAȚI SĂ BIFAȚI OPȚIUNEA DVS.!

În cazul opţiunii pentru o perioadă de 2 ani, în anul următor persoana fizică nu mai depune cererea, distribuirea efectuându-se de organul fiscal pentru aceiaşi beneficiari, la nivelul plafonului admis de lege, fie în aceeaşi sumă dacă aceasta a fost completată, fie în mod egal.

Cererea va putea fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.

Dacă vă încadrați la această secțiune (secțiunea III), descărcați de mai jos formularul precompletat și NU UITAȚI SĂ SEMNAȚI în căsuța din partea de jos a formularului (“semnătură contribuabil”)

Nu scrieți data, o va completa organul fiscal.

Descarcă de mai jos formularul 230 precompletat pentru secțiunea III:

Dacă aveți nevoie de mai multe informații în privința completării formularului 230, vă rugăm descărcați documentul alăturat (instrucțiuni ANAF):

DEPUNEREA formularului 230

Formularul se depune:

 • în format hârtie
 • direct la registratura organului fiscal competent*
 • prin poştă, cu confirmare de primire
 • îl puteți trimite pe adresa noastră de email (asociatiaharpiștilor@gmail.com) până cel târziu 20 mai 2020 și-l vom depune în numele Dvs.

sau

 • prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
 • prin Spaţiul Privat Virtual

* – organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România

Data limită până la care puteți depune formularul 230 este 25 MAI 2020.

Sunt binevenite orice recomandări către colegii de serviciu, familie, prieteni, colaboratori, în sensul direcționării celor 3,5 % din impozitul datorat către stat. Sumele din redirecționări sunt mici, dar cumulate pot însemna un sprijin important pentru care vă mulțumim anticipat.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri în privința procedurii de redirecționare a formularului 230, vă rugăm să ne contactați prin FORMULARUL DE CONTACT.

Asociația Harpiștilor din România - Direcționare 2%
3,5% pentru Asociația Harpiștilor din România

Date de identificare pentru Asociația Harpiștilor din România

Pentru sponsorizări / donații (persoane fizice sau juridice) sau redirecționări 3,5% din impozitul pe venit (persoane fizice) vă rugăm folosiți datele de identificare de mai jos: 

Asociația Harpiștilor din România
Nr. Înregistrare Registrul Național 22703/A/2016
Înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la nr. 64 din 07.06.2016
Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) – 36227803
IBAN – RO65INGB0000999906083581
ING Bank N. V. Amsterdam – Sucursala București
SWIFT: INGBROBU
Reprezentată legal de Roxana Moișanu – Președinte