Redirecționare 3,5% termen 30 iunie 2020

UPDATE 30 IUNIE 2020 Noul termen pentru redirecționare 3,5% din impozitul pe venit - Asociația Harpiștilor din România

ACTUALIZARE

Formularul 230 – Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat are un nou termen: 30 iunie 2020!

Ca urmare a declanșării pandemiei cu COVID-19 o serie de măsuri au fost luate printre care și prelungirea termenului de depunere a formularului 230, un instrument extrem de important pentru atragerea fondurilor de către toate entitățile non-profit.

Pe pagina 3,5 pentru AHR se află toată documentația necesară depunerii formularului 230. Sunt explicate toate paragrafele care trebuie completate. De asemenea, pentru a veni în ajutorul Dvs. formularele sunt precompletate cu datele Asociației Harpiștilor din România.

3,5 PENTRU AHR

Sunt binevenite orice recomandări către colegii de serviciu, familie, prieteni, colaboratori, în sensul direcționării celor 3,5 % din impozitul datorat către stat. Sumele din redirecționări sunt mici, dar cumulate pot însemna un sprijin important pentru care vă mulțumim anticipat.

Dacă știți deja cum se completează, puteți descărca de mai jos unul dintre formularele 230, în funcție de veniturile Dvs.

Se completează de către persoanele fizice care, în anul 2019, au realizat în România venituri din : 

 • salarii și asimilate salariilor,
 • pensii,
 • activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă 

Se completează de către persoanele fizice care, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, au realizat venituri din:

 • activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit,
 • drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real,
 • cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru contractele în lei (articolele123 alin.4, 123^1 alin.3 din Codul fiscal), sau pe baza normelor de venit,

și care dispun asupra destinație unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. 


Formularul 230 se depune:

 • în format hârtie
 • direct la registratura organului fiscal competent*
 • prin poștă, cu confirmare de primire
 • îl puteți trimite pe adresa noastră de email (asociatiaharpiștilor@gmail.com) până cel târziu 24 iunie 2020 și-l vom depune în numele Dvs.

sau 

 • prin mijloace electronice de transmitere la distanță
 • prin Spațiul Privat Virtual

Pentru orice întrebări sau nelămuriri în privința procedurii de redirecționare a formularului 230, nu ezitați să ne contactați prin FORMULARUL DE CONTACT.

Asociația Harpiștilor din România - Direcționare 2%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *