2% pentru AHR

cover directionare 2% AHR

Direcționează 2% pentru AHR din impozitul pe venit datorat statului!

Nu te costă nimic! Direcționează 2% din banii statului, către harpă, muzică și cultură!

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Anual, datorați statului impozit din venitul Dvs. 2% din acest impozit poate fi direcționat către o entitate nonprofit (asociație, fundație, etc.). Dacă Dvs. nu alegeți să redirecționați acești bani, beneficiarul celor 2 procente va fi tot statul.
Decideți Dvs. cum vă sunt cheltuite impozitele respective! Gândiți-va că puteți ajuta financiar un ONG să-și atingă scopul și obiectivele propuse, fără ca Dvs. să cheltuiți un ban! Redirecționarea celor 2% din impozitul Dvs. pe venit, este gratuită!

Conform art. 79, alin (1) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să direcționeze 2% din impozitul pe veniturile obținute în anul anterior către o entitate nonprofit, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

ART. 79 – Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit

(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleași prevederi.
(2) Obligația calculării, reținerii și plății sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent.

SOLUȚIA

Direcționează 2% pentru AHR prin completarea unui document standard, în funcție de veniturile realizate pe teritoriul României.
Dacă ați avut venituri din SALARII și PENSII descărcați și completați formularul 230.
Dacă ați avut venituri din ALTE SURSE ÎN AFARA SALARIULUI, trebuie să descărcați și să completați declarația 200.

DESCARCĂ DE AICI FORMULAR 230 ȘI DECLARAȚIA 200

Click pe formular pentru descărcare → formular 230 AHR | –  pentru cei care au venituri din salarii și pensii

Click pe declarație pentru descărcare → declaratia 200 AHR | – privind veniturile realizate din România (alte venituri în afara salariilor sau a pensiilor)

Pentru a veni în ajutorul Dvs., cele două documente au fost completate cu datele de identificare ale Asociației Harpiștilor din României (AHR), respectiv numele asociației, codul fiscal, codul IBAN al asociației și anul 2017 (deoarece este vorba de impozitul pe venit din anul financiar încheiat). Direcționează 2% pentru AHR până cel târziu 25 mai 2018!

CINE DEPUNE FORMULARELE?

Direcționează 2% pentru AHR prin depunerea formularului 230 sau a declarației 200.

Formularul 230

Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Declarația 200

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente, cedarea folosinței bunurilor cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, jocuri de noroc, alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță: prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual sau utilizând serviciul de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro

Persoanele care au realizat astfel de venituri sunt obligate prin lege să depună Declarația 200, indiferent dacă nu doresc redirecționarea celor 2% din impozit către o entitate nonprofit.

COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA FORMULARELOR

Formularul trebuie completat în 2 exemplare – unul pentru organul fiscal și unul pentru contribuabil.

Cum se completează Formularul 230
– La punctul I contribuabilul trebuie să completeze datele sale de identificare
– La punctul II se bifează căsuța corespunzătoare
– La punctul III este precompletat cu datele Asociației Harpiștilor din România. În dreptul sumei se poate lăsa necompletat, deoarece ea va fi calculată automat de către organul fiscal.
– La punctul IV se completează doar dacă este cazul
– Se semnează în dreptul casuței “Semnătură contribuabil”

Cum se completează Declarația 200
– La punctul III este precompletat cu datele Asociației Harpiștilor din România. În dreptul sumei se poate lăsa necompletat, deoarece ea va fi calculată automat de către organul fiscal.
Instrucțiunile complete și detaliate de completare pentru restul declarației 200, le găsiți în anexa declarației după descărcarea acesteia.

Sursă informații: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

DE CE SĂ DIRECȚIONAȚI 2% CĂTRE ASOCIAȚIA HARPIȘTILOR DIN ROMÂNIA?

  • ca orice organizație nonprofit, resursele noastre sunt limitate și ne ajută orice sponsorizare sau donație pentru realizarea obiectivelor propuse
  • ajutați la promovarea, dezvoltarea și stimularea interesului față de harpă, muzică și cultură, prin educarea copiilor, tinerilor și a tuturor cetățenilor interesați de domeniul artelor din România.
  • 2% din impozitul pe venit, NU reprezintă o sponsorizare sau o donație, este doar o mică parte a bugetului de stat, care este redirecționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental.
  • orice ajutor ne permite realizarea programelor culturale și educaționale specifice acestei asociații, precum: recitaluri, concerte, festivaluri, ateliere de lucru, cursuri de măiestrie, simpozioane, toate acestea încercând să promoveze harpa la nivel național
  • ne ajută în promovarea valorilor culturale, naționale și internaționale, prin educarea copiilor, tinerilor și a tuturor cetățenilor interesați în domeniul artelor și a muzicii

Sunt binevenite orice recomandări către colegii de serviciu, familie, prieteni, colaboratori, în sensul direcționării celor 2% din impozitul datorat către stat. Sumele din direcționări sunt mici, dar cumulate pot însemna un sprijin pentru orice organizație nonprofit.

NU UITAȚI!

Data limită pentru depunerea formularelor este 25 mai 2018

Datele noastre de identificare sunt următoarele:
Asociația Harpiștilor din România | Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) – 36227803
IBAN – RO65INGB0000999906083581 | ING Bank N. V Amsterdam – Sucursala București

VĂ MULȚUMIM PENTRU SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ!