2% pentru AHR

Donează 2% din impozitul pe venit pentru Asociația Harpiștilor din România!

Nu te costă nimic! Donează 2% din banii statului, către harpă, muzică și cultură!

Cum funcționează
Anual, datorați statului 16% impozit din venitul Dvs. 2% din acest impozit poate fi direcționat către o entitate nonprofit (asociație, fundație, etc.). Dacă Dvs. nu alegeți să redirecționați acești bani, beneficiarul celor 2 procente va fi tot statul. De ce să nu fiți Dvs. persoana care decide ce se întâmplă cu impozitele respective? Gândiți-va că puteți ajuta financiar un ONG să-și atingă scopul și obiectivele propuse, fără ca Dvs. să cheltuiți un ban! Redirecționarea este gratuită!

Soluția
Dvs. trebuie să completați un formular standard, după cum urmează:

Descarcă aici formular 230 AHR | – Formularul 230 – pentru cei care au venituri din salarii

Descarcă aici declaratia 200 AHR | – Declarația 200 privind veniturile realizate din România – pentru cei cu venituri din alte surse, precum:

– Activități independente;
– Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
– Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal;
– Câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
– Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe baza de contract.
Persoanele care au realizat astfel de venituri sunt obligate prin lege să depună Declarația 200, indiferent dacă nu doresc redirecționarea celor 2% din impozit către o entitate nonprofit.

Completarea și depunerea formularului
Formularul trebuie completat în 2 exemplare – unul pentru organul fiscal și unul pentru contribuabil.
Cum se completează Formularul 230
– Contribuabilul trebuie să completeze datele sale de identificare la punctul I, apoi se bifează căsuța corespunzătoare la punctul II, urmând să scrie suma care revine redirecționării (dacă nu se cunoaște suma exactă, se poate lăsa necompletat, deoarece ea va fi calculată automat de către organul fiscal).
La punctul III se lasă necompletat.
Formularul pus la dispoziție pentru a putea fi descarcat, are deja scrise datele de identificare ale organizației (respectiv numele asociației, codul fiscal și contul IBAN)
Formularul se semnează și se datează de către contribuabil.
Cum se completează Declarația 200
– Completarea Declarației 200 se face la punctul III în același mod ca în cazul formularului 230.

Formularul completat trebuie depus direct la registratura organului fiscal, sau poate fi trimis prin poștă cu scrisoare recomandată, de către contribuabil.

De reținut!
2% din impozitul pe venit, NU reprezintă o sponsorizare sau o donație, este doar o mică parte a bugetului de stat, care este direcționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental.
Direcționând această sumă către Asociația Harpiștilor din România, ajutați la promovarea, dezvoltarea și stimularea interesului față de harpă, muzică și cultură, prin educarea copiilor, tinerilor și a tuturor cetățenilor interesați de domeniul artelor din România.

Datele noastre de identificare sunt următoarele:
Asociația Harpiștilor din România | Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) – 36227803
IBAN – RO65INGB0000999906083581 | ING Bank N. V Amsterdam – Sucursala București

Legislație
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
Capitolul X Venitul net anual impozabil – ART. 84